MuseoSuomi

           -  Suomen museot semanttisessa webissä  -           
  Katso myos Kulttuurisampo - suomalainen kulttuuri semanttisessa webissä  

Uusi haku | Takaisin hakusivulle | Ohjeet | Tietoa ohjelmasta | MuseoSuomi-palaute | English English Tutorial | English About MuseumFinland

Brobacka - Lilla Näset

Paikka: Karjaa, Snappertuna
Aika: rautakausi
Kohde: Muinaisjäännösryhmät
ID: 220400006
Brobacka - Lilla Näset muodostaa laajan muinaisjäännösalueen Karjaan keskustan tuntumassa sijaitsevan Läppträsketin luoteisrannalla. Kohteeseen kuuluvat Lilla Näsetin rautakautinen kalmisto ja uhrikallio, Stora Näsetin rautakautinen polttokenttäkalmisto, Själdbergetin rautakautinen kalmisto ja laaja Brobackan muinaismuistoalue. Alueella on myös arvokkaita kasvillisuusalueita, kuten perinnebiotooppeja, pähkinälehtoja ja ketoja. Läppträsket on yksi Uudenmaan arvokkaimpia lintujärviä. Ihmisen pitkäaikainen toiminta on antanut leimansa alueelle. BROBACKAN kallioisten mäkien tienoolla on merkkejä ihmistoiminnasta esihistoriallisesta ajasta miltei näihin päiviin saakka. Brobackan eteläisellä mäellä on kaksi nelisivuista latomusta, jotka on ajoitettu kansainvaellusaikaan (400-600 jKr). Suuremmasta nelisivuisesta latomuksesta on löydetty ns. Karjaan solki, joka on ajoitettu merovinkiaikaan lähes parisataa vuotta latomusta nuoremmaksi. Hautalöydön on ajateltu olleen uhrilahja ja kuvastavan sitä, kuinka tieto vanhoista hautapaikoista on säilynyt rautakaudella sukupolvien ajan. Latomuksista länteen sijaitsevan terassipellon kaivaukset kertovat vanhemmasta, Kristuksen syntymän tienolle ajoittuvasta ihmistoiminnasta, joka liittyy joko viljelyyn tai asutukseen alueella. Brobackalla on myös joukko röykkiöitä, joista ainakin osaa voidaan pitää rautakautisina hautoina. Osa röykkiöistä liittyy pellon raivaukseen ja viljelyyn. Mäeltä on löydetty myös rautakautiseen asutukseen liittyvää löytömateriaalia: keramiikkaa ja savitiivistettä. Asuinpaikan tarkka sijainti on kuitenkin selvittämättä. Historiallisen ajan asutuksesta kertovat vanhat kartat. Koekaivauksissa saadut löydöt viittaavat puolestaan vuosisatoja kestäneeseen asutusjaksoon, joka päättyi vasta 1930-luvulla. Viimeisen alueella sijainneen torpan pihapiiri rakennuksenpohjineen ja ryytimaineen on yhä nähtävissä. Vuosisatoja jatkunut asutus on jättänyt Brobackalle arvokkaan kulttuurivaikutteisen kasvillisuuden. Pohjoisessa on arvokas kallioketo ja suurta osaa mäestä peittää pähkinälehto. Vanhojen peltojen paikalla on nyt niitty. Kallioketo on yksi Uudenmaan arvokkaista perinnemaisemakohteista. SJÄLDBERGETIN alue muodostaa metsäisen ja kallioisen alueen peltojen keskelle. Siltä tunnetaan muutamia mahdollisia hautalatomuksia ja muutamia epämääräisiä, ehkä varhaiseen viljelykseen littyviä röykkiöitä. Latomuksia ja röykkiöitä ei ole tarkemmin tutkittu. STORA NÄSET muodostaa rantavyöhykkeen tuntumaan loivan maakumpareen nimeltä Stornäset, joka on osin kynnetty pelloksi. Kumpareella sijaitsee rautakautinen polttokenttäkalmisto, johon tehtiin koekaivaus vuonna 1999, ja historiallisen ajan kylmämuurattu rakenne, joka on mahdollisesti asumuksen tai rakennuksen pohja tai pengerrys. Muinaisjäännös saattaa jatkua myös kumpareen kynnetylle osalle. Vuodesta 2000 eteenpäin Stornäsetin alue on rauhoitettu arvokkaana luontokohteena mm. hienon pähkinälehtonsa vuoksi. LILLA NÄSET on loivalle Lillnäsetin maakumpareelle sijoittuva rautakautinen muinaisjäännösalue. Alueella on kuppikallio ja sen vieressä polttokenttäkalmisto. Lisäksi alueelta on löydetty rautakautiseen asuinpaikkaan viittaavaa löytömateriaalia. Kesän 1998 kaivaustulosten mukaan kohde ajoittuu vanhemmalle rautakaudelle, noin 400-luvulle.